باتوگشتباتوگشت
تورهای سازمانی

تجربه سفر با گروه های همگن قابل توجه کلیه سازمان ها ، ادارات ، شرکت ها و گروه های مختلف شغلی

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
تور آموزشی

آموزش در محیط واقعی بازدهی بیشتر و افزایش نشاط علمی برای ثبت نام در تورهای آموزشی

اینجا کلیک کنید
تورهای نمایشگاهی

تورهای نمایشگاهی

اطلاعات بیشتر

تورهای پیش رو(آتی) باتوگشت

اطلاعات بیشتر

تازه های باتوگشت

آیا میدانید؟

تورهای آموزشی برای مدیران ، کارآفرینان ، کارمندان و تمامی گروه های شغلی و یا دانش آموزان و دانشجویان ، معلمین و استادان تا چه حد میتواند مفید باشد و به دانش شما بیافزاید ؟