بیایید باهم تقویم را ورق بزنیم . روزهایمان پر از وقایع تلخ و شیرین و مناسبت های باستانی است ، که شاید کماکان به فراموشی سپرده میشوند . در باتوگشت میخواهیم غبار فراموشی را از روی وقایع بزداییم و آنها را بهانه ای برای باهم بودن تلقی کرده و قدر بدانیم . باتوگشت با برگزاری تورهای مناسبتی ، تقویم را پراز رویدادهای خاطره انگیز خواهد کرد . با حضور تان در تورهای مناسبتی باتوگشت به گرمی محافل مان بیافزایید . باتوگشت مجری برگزای انواع تورهای آموزشی و سازمانی و مناسبتی بصورت تخصصی و متناسب با سلیقه و علاقه شما است . باتوگشت همواره خواهان بهترین ها برای شما است .